Flygbladsutdelning på den uppsaliensiska landsbygden | Sverigedemokraterna Uppsala

Flygbladsutdelning på den uppsaliensiska landsbygden

Igår tisdagen den 7 augusti 2012 delade Sverigedemokraterna Uppsala ut flygblad på landsbygden i Uppsala kommun. Under dagen delades flera tusen flygblad om partiets kampanj ”Inga fler papperspoliser!” ut.

Flygbladsutdelning med SD Uppsala tisdagen den 7 augusti 2012. Foto: SD Uppsala.

Flygbladsutdelning med SD Uppsala tisdagen den 7 augusti 2012. Foto: SD Uppsala.

Det var i den östra valkretsen som flygbladsutdelningarna ägde rum, bland annat i Bärby, Gunsta, Lännalöt, Länna, Almunge, Knutby, Gåvsta, Rasbokil, Vattholma, Skyttorp och Tensta.