Flygbladsutdelning i Bälinge med omnejd | Sverigedemokraterna Uppsala

Flygbladsutdelning i Bälinge med omnejd

Igår måndagen den 27 augusti 2012 begav sig Sverigedemokraterna Uppsala till bland annat områdena Ulva, Åker, Bälinge, Grellsbo, Lövstalöt, Oxsätra, Åkerlänna, Skuttunge, Hammarby och Brunnby på landsbygden norr och nordväst om Uppsala tätort för att dela ut flygblad till hushållen.

Det mellanvalsflygblad som SD Uppsala delade ut till hushållen på den uppsaliensiska landsbygden.

Det mellanvalsflygblad som SD Uppsala delade ut till hushållen på den uppsaliensiska landsbygden.

Även Svista, Högsta och diverse småvägar täcktes under utdelningen. Cirka 1 400 flygblad delades ut under dagen. Det flygblad som hushållen fick är Sverigedemokraternas senaste mellanvalsflygblad och kan läsas här.