Enkät om skolklassers storlek i Uppsala kommun | Sverigedemokraterna Uppsala

Enkät om skolklassers storlek i Uppsala kommun

Igår fredagen den 24 februari 2012 hade Upsala Nya Tidnings Uppsalaedition en enkät på sidan 14 om skolklassernas storlek i Uppsala kommun.

Detta med anledning av en ny forskningsrapport av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala om små klassers betydelse för lönenivån i vuxenlivet.

Nedan följer svaret ifrån gruppledaren för Sverigedemokraterna i Uppsala kommunfullmäktige.

Är Uppsalas skolklasser för stora?

– Vi tror att barngruppernas storlek har stor betydelse, både för lärare och elever. Så vi är positiva till att minska storleken på skolklasserna. Nu sitter vi inte med i några av kommunens nämnder och har inte samma tillgång till de interna diskussionerna eller till kommunens tjänstemän. Men vi anser att mer resurser till skolan är en av lösningarna och att man inte ska dra ner på välfärden. Så i den här frågan står vi nog närmare de rödgröna.