Enkät i UNT om sociala medier | Sverigedemokraterna Uppsala

Enkät i UNT om sociala medier

I dagens pappersupplaga av UNT Uppsala finns en enkät med partierna i Uppsala kommunfullmäktige om en ny undersökning från SCB som visar att Uppsalaborna är missnöjda med dialogen politiker och medborgare emellan. Nedan följer enkätsvaret från SD Uppsalas gruppledare.

UNT FRÅGAR

Varför tror du att medborgarna är missnöjda med möjligheten att påverka kommunens politiska arbete?

Gruppledare för SD i kommunfullmäktige:
Finns på: Facebook, Twitter.
– Det finns ett stort avstånd mellan politiker och medborgare i kommunen. Få politiker är aktiva inom sociala medier och alla partier behöver bli bättre på att nå ut till invånarna. Vi i SD vill se att man inför medborgarförslag och att man börjar använda diskussionsforum på kommunens hemsida.

Mer information:

Ökande missnöje med dialog (unt.se, 2013-01-04)
24 UNT: Lågt betyg i bostadsfrågan (unt.se, 2013-01-04)