Enkät i UNT om barnomsorgen | Sverigedemokraterna Uppsala

Enkät i UNT om barnomsorgen

I dagens pappersupplaga av Upsala Nya Tidning tisdagen den 14 februari 2012 på sidorna 6 och 7 utfrågas partierna i Uppsala kommunfullmäktige i en enkät om hur man vill lösa krisen i kommunens barnomsorg. Nedan följer Sverigedemokraternas svar av gruppledaren Pavel Gamov.

Förskoleköer gav budgetplus

Pavel Gamov, SD
– Vi anser att man måste öka flexibiliteten, exempelvis genom att erbjuda barnomsorg på fler tider på dygnet och uppmuntra alternativa former av barnomsorg. Genom att fördubbla vårdnadsbidraget kan fler platser frigöras. Vi vill också öka budgeten för barnomsorgen.