Debattartikel i UNT 17/6 om tiggeriförbud | Sverigedemokraterna Uppsala

Debattartikel i UNT 17/6 om tiggeriförbud

Nedanstående debattartikel publicerades i Upsala Nya Tidning idag söndagen den 17 juni 2012.

Dubbla budskap om tiggarna (Upsala Nya Tidning, unt.se, 2012-06-17 kl. 00.00; även i pappersupplagan av UNT samma dag, s. A05)

Publicerad: 2012-06-17 00:00

Dubbla budskap om tiggarna

Centerpartiets kommunalråd säger till UNT att han vill förbjuda tiggeri, men när en motion om detta var uppe i kommunfullmäktige för beslut röstade han nej.

Att döma av en artikel i UNT 14/6 är kommunalrådet, tillika gatu- och samhällsmiljönämndens ordförande, Stefan Hanna (C) för ett tiggeriförbud. Vi Sverigedemokrater vill i sammanhanget påminna om att det inte alltid låtit så. Så sent som i maj 2011 menade Stefan Hannas egen nämnd att tiggeri ”inte inverkar negativt på nämndens ansvarsområde”.

SD motionerade i mars 2011 till kommunfullmäktige om att Uppsala kommun skall införa ett förbud mot tiggeri i sina lokala ordningsföreskrifter, precis som tiggeri tidigare varit förbjudet i Sverige. Detta efter att samtliga partier i Sala kommun ställt sig bakom ett sådant förbud. SD menar att tiggeri är ett ovälkommet inslag i gatubilden och att tiggare ofta utnyttjas då tiggeriet främst organiseras av utländska kriminella ligor.

När motionen behandlades i fullmäktige den 31 oktober 2011 var alla partier, utom SD, emot densamma, precis som i kommunstyrelsen och dåvarande gatu- och trafiknämnden. Stefan Hanna (C) var den som först tog till orda och yrkade på avslag.

Det blev också resultatet. Ewa Edwardsson (FP) påstod till och med att motionen var olaglig, trots att beslutet inte prövats av förvaltningsdomstol.

Även i riksdagen har SD motionerat om att förbjuda tiggeri för utlänningar. Det har också röstats ned av samtliga andra partier. I stället gjorde Centerns rättspolitiske talesperson Johan Linander ett utspel för bara någon vecka sedan om att förbjuda organisering av tiggeri, men det har inte resulterat i ett konkret förslag och lär inte göra det heller.

Därför är det är svårt att nu ta Stefan Hannas och Centerpartiets ord på allvar. Snarare framstår det som ett totalt hyckleri och kappvänderi. Om det verkligen blir så att tiggeri nu förbjuds i Uppsala kommun och Sverige är vi Sverigedemokrater de första att välkomna det. Men det hade varit mer rakryggat att bifalla Sverigedemokraternas motion från första början i stället för att några månader senare eventuellt smyga igenom de förslag som vi för fram eller i alla fall försöka påskina att man skulle vara intresserad av att göra det.

gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

UNT 17/6 2012