Debattartikel av SD Uppsala om tryggheten på landsbygden | Sverigedemokraterna Uppsala

Debattartikel av SD Uppsala om tryggheten på landsbygden

Följande debattartikel av SD Uppsala om tryggheten på landsbygden publicerades idag på UNT Debatt i både nät- och pappersupplagan.

Läs också mer om Sverigedemokraternas nya kampanj ”Hela Sveriges parti” här.

Publicerad: 2013-07-05 00:00

Nej till EU, ja till landsbygden

Landsbygden drabbas hårt av den politik som förs i Sverige, liksom av EU-medlemskapet.

Uppsala är en av Sveriges största landsbygdskommuner. Cirka en fjärdedel av kommunens befolkning, 50 000 personer, bor utanför centralorten Uppsala. Sverigedemokraterna är ett trygghetsparti, och för oss är det viktigt att slå vakt om vår stora landsbygd i Uppsala kommun och tryggheten där. Landsbygdsbor betalar samma skatt som stadsbor och har rätt att få en likvärdig välfärd. Tyvärr ser det inte ut så i dag.

Vi ser med oro på hur utvecklingen på detta område gått de senaste åren. Förr var det inte ovanligt att alla riksdagspartier stod bakom parollen att hela Sverige ska leva. Nu ser vi att den tidigare så levande landsbygden i vårt land och vår kommun successivt monteras ned, inte minst gäller det tryggheten, välfärden och servicen. Vi ser hur man släcker ned belysning på landsbygden. Landsbygdsskolor läggs ned eller hotas med nedläggning. Vårdcentraler ute på landsbygden får allt mindre resurser, och apoteken lägger ned och flyttar in till staden. Återvinningscentraler saknas ofta.

Deltidsbrandstationer slås ihop eller stängs ned, och bemanningen sparar man in på, vilket omöjliggör rökdykning. De så kallade IVPA-larmen vid ambulansdirigering har blivit färre. Kollektivtrafiken täcker allt färre hållplatser på landsbygden eller går alltmer sällan, och biljettpriserna höjs ständigt. Samtidigt diskrimineras landsbygdsbor och småbarnsfamiljer som behöver åka in till staden i och med den bilfientliga politik som förs i Uppsala kommun med en ensidig fokusering på gång- och cykeltrafikanter.

Många landsbygdsbor kan inte alltid ta bussen eller tåget utan är beroende av bilen. Då drabbas man hårt av till exempel dubbdäcksförbudet i centrala Uppsala, som vi vill avskaffa. Vi vill se ett mer bilvänligt Uppsala, vilket inte minst skulle underlätta för landsbygdsbor, och vill därför ha fler parkeringsplatser, fler parkeringshus och lägre parkeringsavgifter. SD säger nej till vägtullar och miljözoner, vilket drabbar många småföretagare hårt. På riksnivå vill SD avskaffa pumplagen och sänka drivmedelsskatten. Det är viktigt att inte diskriminera bilen som färdmedel. Många av landets 1,4 miljoner landsbygdsbor är just bilburna.

I Sverigedemokraternas budgetalternativ för Uppsala kommun och landstinget för 2014 visar vi att vi har fokus på både tryggheten och landsbygden. Vi avsätter 6 miljoner till räddningsnämnden för att behålla och förstärka deltidsbrandstationerna utanför Uppsala. Vi vill ha en återgång till de gamla IVPA-kriterierna före 2009 för att kunna rädda fler liv. Med vår budget avsätts 28 miljoner för att motverka höjningar av taxorna i kollektivtrafiken och för att förbättra kvaliteten. Vi värnar om småskaligheten och vill behålla mindre skolor utanför Uppsala. Och vi avsätter också fyra miljoner för att förstärka bredbandsutbyggnaden på omlandet.

Dessutom presenterar Sverigedemokraterna i sin vårbudget i riksdagen det så kallade landsbygdslyftet, som skulle skapa 25 000 nya jobb på landsbygden. Det handlar om att rikta insatser och resurser till bland annat skogsnäringen och fisket samt att stärka turistnäringen och underlätta för små och medelstora företag, inte minst utanför städerna. Sverige har stora naturresurser som idag inte används tillräckligt men som har stor potential för att skapa jobb och tillväxt. Många av de 20–25 procent i ungdomsarbetslöshet i dag är just landsbygdsbor som måste få en ärlig chans till arbete.

Vi är dessutom det enda riksdagspartiet som vill sätta stopp över EU:s överstatlighet och vill ha en folkomröstning om vårt medlemskap i unionen. EU bestämmer i dag alltmer över till exempel vår jordbruks- och rovdjurspolitik. Här menar vi att Sverige måste ha kvar sitt nationella självbestämmande. Som största nettogivare till EU bidrar Sverige dessutom till att diskriminera sina egna lantbrukare. Får vi bestämma kommer kommunen och landstinget att gynna det lokala jordbruket genom att köpa in närproducerat, men det omöjliggörs i dag av EU:s regelverk och lagen om offentlig upphandling.

Sverigedemokraterna vill att hela Sverige och hela Uppsala kommun ska leva. Med vår politik bygger vi en trygg, hållbar och stark kommun med hänsyn till både stad och land. Vi frågar oss därför om övriga partier i Uppsala kommunfullmäktige, framför allt Centerpartiet som tidigare utgett sig för att vara landsbygdens försvarare, har samma ambition eller om man i stället vill att all samhällsservice ska koncentreras till Uppsala tätort. Efter snart sju års alliansstyre ser vi resultatet av den politik som förts. Det är inte ett smickrande resultat.

Sverigedemokraterna i Uppsala kommun

UNT 5/7 2013

Mer information:

Nej till EU, ja till landsbygden (unt.se, 2013-07-05)

Hela Sveriges parti (sverigedemokraterna.se, 2013-05-13)

Partiet för en stark landsbygd (sverigedemokraterna.se)

Sverigedemokraternas landstingsbudget för Uppsala län 2014 (uppland.sverigedemokraterna.se, 2013-06-13)

Sverigedemokraternas kommunbudget för Uppsala kommun 2014 (uppsala.sverigedemokraterna.se, 2013-05-29)

Sverigedemokraternas vårbudget i Sveriges riksdag för 2014 (sverigedemokraterna.se, 2013-04-26)