Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

Simon Alm

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Kampanj med SD Uppsala i Björklinge 18/5

  Av SD Uppland den 18 maj 2016
  0
  Kampanj med SD Uppsala i Björklinge onsdag den 18 maj 2016. Foto: SD Uppsala

  Kampanj med SD Uppsala i Björklinge onsdag den 18 maj 2016. Foto: SD Uppsala

  Idag onsdag den 18 maj 2016 var medlemmar i kommunföreningen Sverigedemokraterna Uppsala ute i kransorten Björklinge utanför Uppsala och kampanjade. Det delades ut flygblad till förbipasserande, något som var mycket uppskattat av Björklingeborna.

 • Kent Ekeroth (SD) till Uppsala för torgmöte 28/4

  Av SD Uppland den 25 april 2016
  0

  Nu på torsdag den 28 april kommer Sverigedemokraternas riksdagsledamot och rättspolitiske talesperson Kent Ekeroth att besöka Uppsala för att hålla ett torgmöte om partiets kriminalpolitik.

  Kriminalpolitiskt torgmöte med Kent Ekeroth, Simon Alm och Pavel Gamov torsdag den 28 april 2016. Foto: SD

  Kriminalpolitiskt torgmöte med Kent Ekeroth, Simon Alm och Pavel Gamov torsdag den 28 april 2016. Foto: SD

  Utöver Kent Ekeroth kommer även SD Uppsalas gruppledare och ordförande Simon Alm samt SD Upplands riksdagsledamot och distriktsordförande Pavel Gamov att tala på torgmötet.

  Datum: torsdag den 28 april 2016

  Tid: start kl. 17.00

  Plats: Stora torget, Uppsala

  Efter en rad fall av stenkastning, bilbränder och skottlossning i framför allt stadsdelen Gottsunda men även andra delar av Uppsala hålls detta torgmöte för att presentera partiets kriminalpolitik samt hur SD vill skapa ett tryggt Uppsala och Sverige.

  Läs mer om bakgrunden till torgmötet i debattartikeln ”Ta av silkesvantarna” (UNT Debatt 18/4).

  Mer information:

  Uppsalanyheter (uppsalanyheter.se, 2016-04-25)

  Upsala Nya Tidning (unt.se, 2016-04-28)

  Sveriges Radio P4 Uppland (sverigesradio.se, 2016-04-28)

  SVT Uppsala (svt.se, 2016-04-28)

 • Simon Alm, Pavel Gamov och Kent Ekeroth på UNT Debatt 18/4

  Av SD Uppland den 18 april 2016
  0

  Simon Alm, ordförande för Sverigedemokraterna Uppsala och gruppledare i Uppsala kommunfullmäktige, SD Upplands riksdagsledamot och distriktsordförande Pavel Gamov samt Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson Kent Ekeroth har idag den 18 april 2016 en debattartikel införd på UNT Debatt om den eskalerande brottsligheten och hur partiet vill lösa situationen.

  Ta av silkesvantarna

  00:30 | 16-04-18

  DEBATT. Nu krävs en total omläggning av kriminalpolitikenpå nationell nivå, skriver Sverigedemokraterna Simon Alm, Pavel Gamov och Kent Ekeroth.

  I slutet av mars bestämde sig ett fyrtiotal ungdomar i Gottsunda för att ta över våldsmonopolet i stadsdelen.

  Kollektivtrafik, räddningspersonal och polis möttes av stenkastning samtidigt som bilar sattes i brand. Flera busslinjer ställdes in under flera dygn, och inte ens polisen kunde utföra sitt arbete på grund av säkerhetsrisken för enskilda polistjänstemän. Kort sagt retirerade det offentliga samhället för våldsverkare och pöbelmentalitet.

  De inställda busslinjerna orsakar problem i vardagen för tusentals Uppsalabor som behöver åka kollektivt för att ta sig till arbete eller skola. Hederliga och laglydiga kommuninvånare får stå tillbaka när några tiotals vandaler bestämmer sig för att sätta vitala samhällsfunktioner ur spel.

  Detta fenomen är dock inget nytt i vare sig Uppsala eller andra städer i Sverige, utan har snarare brett ut sig och eskalerat på senare år.

  I Gottsunda och liknande bostadsområden i Uppsala har kommunen och andra myndigheter under de senaste decennierna satsat miljarder på samhällsservice och olika förebyggande åtgärder.

  Till exempel har ombyggnationen av Gottsunda centrum kostat stora belopp, och nyanländainvandrarelever får större skolresurser här än vad som tillfaller gemene skolelev. Området har prioriterats betydligt mer än andra delar av staden och framför allt avsevärt mycket mer än kommunens stora landsbygd. Ändå återkommer bilbränder, stenkastning, skottlossning och annan typ av brottslighet i Gottsunda och liknande områden titt som tätt.

  Förebyggande åtgärder kan vara ett bra verktyg, men det räcker inte på långa vägar.

  Polisen och domstolsväsendet måste få de resurser och befogenheter som krävs för att med kraft stävja anarki när den uppenbarar sig på detta sätt. Först då kommer brottsligheten, stenkastningen och bilbränderna att minska.

  Vi bör ha förebyggande åtgärder för att leda in så många som möjligt på rätt väg samtidigt som polisen måste klara av att hantera de individer som väljer en kriminell bana. När polisen inte klarar av sin uppgift förlorar de förebyggande åtgärderna sin verkan eftersom den kriminella banan visar sig vara en fullt fungerande väg att följa utan riktiga konsekvenser.

  Som konkreta åtgärder vill vi se till exempel ett förbud mot och kännbara straff för offentlig maskering, något som polisen identifierat som ett problem i just fallet med Gottsunda. Likaså måste vi få fler synliga och patrullerande poliser på gator och torg i stället för papperspoliser som ägnar sig åt utfärdande av cirkustillstånd och liknande.

  Polisen och domstolarna måste få mer pengar och resurser. Kommunen, länsstyrelsen och polisen måste samarbeta mer kring offentlig kameraövervakning i utsatta miljöer. Man bör undersöka möjligheten att utfärda tillfälliga utegångsförbud vid liknande upplopp. På nationell nivå måste även utvisning av kriminella utländska medborgare bli praxis.

  Uppsala ska vara en trygg kommun. Det är Sverigedemokraternas bestämda uppfattning. Man ska kunna lita på att bussen går i tid och att turerna inte ställs in på detta sätt.

  Ingen ska behöva ta bussen och vara nervös över att till exempel få glassplitter över sig. Inte heller ska någon behöva få sin bil uppeldad. Räddningstjänsten ska kunna släcka bränder utan att riskera att utsättas för attacker. Polisen ska kunna lagföra brottslingar utan att det utlöser kravalliknande situationer.

  För att nå dit måste vi ha en total omläggning av kriminalpolitiken på nationell nivå, och i Uppsala kommun måste politiker och tjänstemän ta av silkesvantarna för att stävja den eskalerande brottsligheten på allvar. Det är först då som vi kan återupprätta tryggheten för vanligt folk.

  Simon Alm (SD), gruppledare i Uppsala kommunfullmäktige

  Pavel Gamov (SD), riksdagsledamot från Uppsala

  Kent Ekeroth (SD), riksdagsledamot och kriminalpolitisk talesperson

  Mer information:

  Ta av silkesvantarna (unt.se, 2016-04-18)

 • Kampanj mot nedläggning av Åkerlänna skola 10/3

  Av SD Uppland den 13 mars 2016
  0
  SD Uppsala kampanjar mot nedläggningen av Åkerlänna skola. Foto: SD Uppsala

  SD Uppsala kampanjar mot nedläggningen av Åkerlänna skola. Foto: SD Uppsala

  Torsdag den 10 mars 2016 kampanjade kommunföreningen Sverigedemokraterna Uppsala mot nedläggningen av den lokala byskolan Åkerlänna skola utanför Uppsala. Det lokala flygbladet lyder som följer:

  Uppsala kommun har gått ut med information om att man avser lägga ned Åkerlänna skola. Detta är ett besked som inte har stöd bland vare sig de direkt eller de indirekt berörda i bygden.

  Några mil bort från Åkerlänna har skolorna i Morkarla och Film nyligen lagts ned. Dessa skolor blir nu asylboenden, vilket kommunen inte berättade när man lade ned skolorna. Det vore mycket olyckligt om det nu blir likadant för Åkerlänna.

  Nedmonteringen av landsbygden har pågått länge i Uppsala kommun. Det är därför viktigt att tydligt markera mot detta och därmed inte låta ansvariga politiker komma undan med sina beslut.

  Även om de ansvariga politikerna gärna struntar i om folk på landsbygden blir besvikna kommer de endast att lyssna när de märker att de förlorar röster på sin politik. En protestlista kan vara den tydliga signalen om att det är många röster som står på spel och kan förhoppningsvis få de styrande att tänka om.

 • Kampanj med SD Uppsala 3/3

  Av SD Uppland den 7 mars 2016
  0
  SD Uppsala kampanjar på gågatan i centrala Uppsala torsdag den 3 mars 2016. Foto: SD Uppsala

  SD Uppsala kampanjar på gågatan i centrala Uppsala torsdag den 3 mars 2016. Foto: SD Uppsala

  Torsdag den 3 mars kampanjade ett tiotal medlemmar från Sverigedemokraterna Uppsala på gågatan i centrala Uppsala och spred partiets Sverigevänliga budskap till Uppsalaborna.