Sverigedemokraterna Uppsala | Sverigedemokraterna i Uppsala kommun

Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

David Perez

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Pressmeddelande Sverigedemokraterna Uppsala 2017-09-11

  Av davidperez den 11 september 2017
  0

  Idag lämnade Sverigedemokraterna Uppsala in två motioner och en interpellation till Uppsala kommunfullmäktige. Motionerna och interpellationen finns bifogade i mejlen i deras respektive helhet, samt återges kortfattat enligt nedan:

  Motion om vuxna ensamkommande barn
  Simon Alm, gruppledare, har lämnat in en motion med anledning av den senaste tidens rapporter om att drygt 80 procent av ensamkommande barn visat sig vara vuxna. Det är en stor ekonomisk skillnad att behandla en vuxen som om denne vore barn. Förslaget går ut på att kommunen ska utreda hur stor omfattningen är av vuxna som behandlats som ensamkommande barn, att en liknande händelse förebyggs i framtiden genom krav från kommunen på ålderstester samt att kommunen polisanmäler de fall där bidragsfusk förekommit.

  Simon kommenterar: ”Uppsala kommun har spenderat nästan en miljard kronor på att ta hand om sk. ensamkommande flyktingbarn. Utifrån de nationella siffrorna blir innebörden att flera hundra miljoner skattekronor har förbrukats med anledning av oriktiga uppgifter om ålder. Det är en stöld som givetvis, likt andra bidragsbrott, måste polisanmälas.”

   

  Motion om kostnadsfria trygghetslarm
  David Perez, ledamot, har lämnat in en motion om att trygghetslarm ska göras kostnadsfria. Han vill underlätta för äldre att ta del av den möjligheten utan att straffas ekonomiskt.

  David kommenterar: ”Många äldre lever med mycket ansträngda ekonomiska förhållanden. Det är nog många som skulle vara tacksamma om trygghetslarmen inte är en kostnadsfråga.”

  Interpellation om Uppsala kommuns förebyggande arbete mot terrorism
  Simon Alm, gruppledare, har lämnat in en interpellation med anledning av Säkerhetspolisens uppgifter om ett kraftigt ökat antal våldsbejakande islamistiska extremister i landet. Larm har förekommit från andra håll i landet om att dialogen mellan Säkerhetspolisen och berörd kommun fungerat mycket bristfälligt, vilket gjort det svårt från kommunens sida att agera med riktat förebyggande arbete. Interpellationen söker svar på hur många sådana som är bosatta i Uppsala samt veta mer om hur dialogen med Säkerhetspolisen ser ut på området.

  Simon kommenterar: ”Uppsalaborna förtjänar att veta hur många våldsbejakande islamistiska extremister som bor i kommunen. Det har inte skett av sig självt utan är en produkt av misslyckad politik som väljarna förtjänar att veta mer om. Rent konstruktivt är det även bra med fakta så vi kan se till att verkligen bryta och vända denna utveckling.”

  Kontakt:

  Simon Alm, oppositionsråd (SD), 070-061 83 37 / 018-44 44 999

  Pressmeddelande
  Sverigedemokraterna Uppsala
  2017-09-11

 • Lösenordsskyddad: Presentation till invandringsföreläsning

  Av linneabjuhr den 20 mars 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Invandringsföreläsning

  Av linneabjuhr den 20 mars 2017
  0

  Den 20 mars höll Simon Alm en föreläsning för Sverigedemokraterna Uppsala som handlade om statistik kring invandring.

 • SD säger nej till chockhöjning av parkeringsavgifter för personal på Akademiska

  Av linneabjuhr den 21 februari 2017
  0

  Onsdag den 15 februari lämnade Sverigedemokraternas regionråd Simon Alm in en motion till Uppsala regionfullmäktige, tidigare landstingsfullmäktige Uppsala län. I dagsläget kostar det för många anställda på akademiska sjukhuset hela 950 kr per månad i parkeringsavgifter. SD föreslog en sänkning till de tidigare avgiftsnivåerna på 450 kr.

  Motionen i sin helhet kan du läsa nedan och finns att ladda ned här.


  Motion om personalparkering vid Akademiska sjukhuset

  Landstinget i Uppsala län, numera Region Uppsala, genomförde i april 2016 en rad försämringar kopplat till parkering vid Akademiska sjukhuset. Personal med bil som transportmedel tillhörde dem som drabbades hårdast av försämringarna.

  Nedan följer en tabell som illustrerar avgiftsnivåerna för personal innan beslutet. Det kostade då 420 kr per månad för att få parkera vid sin arbetsplats.

  Vid fastighets- och servicenämndens sammanträde i april 2016 var den ursprungliga tanken att försämra enligt tabellen nedan. Det innebar att avgiften för personal att parkera vid Akademiska sjukhuset drygt skulle fördubblas från 420 kr till 950 kr per månad. I praktiken kan det ses som ett löneavdrag med 530 kronor netto.

  Inför sammanträdet framkom kraftig kritik från personal och fackförbund varför nämnden medgav några lättnader, bland annat att tidsintervallet för avgift skulle begränsas till 08.00-20.00. Månadskostnaden för personal med schemaläggning under dessa tider på dygnet har dock samma förhöjda månadskostnad för parkering som den i ursprungsförslaget i tabellen närmast ovan.

  Region Uppsala ska vara en attraktiv arbetsgivare, varför kraftiga avgiftsuttag för parkering inte ska vara riktade mot personalen.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att återställa avgiftsnivåerna för personalparkering vid Akademiska sjukhuset till de rådande innan Fastighets- och servicenämndens beslut per 2016-04-20.

  Uppsala den 15 februari 2017

  Simon Alm

  Regionråd (SD) Region Uppsala

 • Föreläsning med riksdagsledamot Runar Filper i Bålsta

  Av linneabjuhr den 18 januari 2017
  0

  Den 18 januari arrangerades en medlemsträff av SD Uppland som hölls i Håbo. Vi hade äran att få besök av riksdagsledamoten och partiets jaktpolitiske talesperson Runar Filper, som bjöd på en intressant föreläsning om jaktpolitik. Efteråt bjöds det på smörgåstårta.