Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

simonalm

Simon Alm

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • SD Uppsalas kommunbudget för 2016

  Av SD Uppland den 13 oktober 2015
  0
  SD Uppsalas gruppledare Simon Alm presenterar partiets budgetförslag för 2016. Foto. SD

  SD Uppsalas gruppledare Simon Alm presenterar partiets budgetförslag för 2016. Foto. SD

  Den 13 oktober 2015 presenterade Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp i Uppsala kommun sin kommunala budget med rubriken ”För en trygg kommun” för de kommande åren. SD Uppsalas gruppledare Simon Alm berättade på en presskonferens på stadshuset om partiets satsningar i Uppsala kommun.

  Mer information:

  Upsala Nya Tidning (unt.se, 2015-10-13)

  Budgetpresentation (uppsala.sd.se, 2015-10-13)

  Sverigedemokraternas förslag till mål och budget 2016 med plan för 2017–2018 (uppsala.sd.se, 2015-10-13)

 • Fullsatt medlemsmöte med Kent Ekeroth 8/10

  Av SD Uppland den 9 oktober 2015
  0

  Den 8 oktober 2015 hade Sverigedemokraterna Uppland ett fullsatt medlemsmöte med riksdagsledamot Kent Ekeroth som inbjuden talare. Mötet hölls i Uppsala och hade lockat hela 150 Sverigevänner att komma och lyssna på Kent Ekeroths föreläsning om SD:s kriminal- och invandringspolitik. Efteråt bjöds medlemmarna på lättare förtäring. Medlemsmötet var det största inomhusmötet i distriktets tioåriga historia hittills.

 • SD Uppsala i årlig debatt på Rosendalsgymnasiet

  Av SD Uppland den 5 oktober 2015
  0
  SD Uppsalas gruppledare Simon Alm i debatt med övriga partier i kommunfullmäktige på Rosendalsgymnasiet. Foto: SD

  SD Uppsalas gruppledare Simon Alm i debatt med övriga partier i kommunfullmäktige på Rosendalsgymnasiet. Foto: SD

  Ända sedan 2007 har Sverigedemokraterna Uppsala varit inbjudet till den årliga kommunpolitiska debatten på Rosendalsgymnasiet i Uppsala. I år den 29 september 2015 representerades partiet av dels Simon Alm, gruppledare för SD Uppsala, dels David Perez, ersättare i kommunfullmäktigegruppen.

 • SD Uppsala motionerar om att återinföra vårdnadsbidraget

  Av SD Uppland den 25 september 2015
  0

  I en motion till Uppsala kommunfullmäktige föreslår Sverigedemokraterna att Uppsala kommun återinför vårdnadsbidraget, som avskaffades tidigare i år.

  – Det är viktigt med vårdnadsbidraget för att underlätta för Uppsalas barnfamiljer så att man kan få ihop livspusslet enklare. Uppsala kommun måste börja tänka mer barn- och familjevänligt, kommenterar SD Uppsalas gruppledare Simon Alm.

  Motion om återinförande av vårdnadsbidrag i Uppsala kommun

  I Uppsala kommun finns idag i huvudsak två alternativ gällande barnomsorg för föräldrar med barn i förskoleålder. Det ena alternativet är förskola eller familjedaghem medan det andra är att själv ta hand om barnen.

  En förskoleplats subventioneras med drygt 116 000 kr per plats och år. De föräldrar som väljer att ta hand om sina barn på egen hand får sedan den 1 mars 2015 inte ersättning för detta. Kommunen tvingar därmed många föräldrar till att lämna sina barn i förskola.

  Tidigare har föräldrar som själva tagit hand om sina barn fått ett vårdnadsbidrag om 3 000 kr per månad, det vill säga 36 000 kr per år. Lösningen har varit lönsam för kommunen, som sparat 80 000 kr per familj som erhållit vårdnadsbidrag istället för att nyttja en förskoleplats.

  Vårdnadsbidraget har omfattat drygt 200 familjer i Uppsala kommun under de senaste åren. Vid ett återinförande av vårdnadsbidraget sparar utbildningsnämnden 16 miljoner kr samtidigt som kommunen sparar 200 förskoleplatser.

  Kommunen bör erbjuda olika lösningar för att småbarnsfamiljers livspussel att gå ihop. En sådan lösning är att återinföra vårdnadsbidraget.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att vårdnadsbidraget återinförs i Uppsala kommun

  • att kommunstyrelsen tillskriver regeringen att återinföra det kommunala vårdnadsbidraget i det fall som riksdagen skulle avskaffa detsamma

  Uppsala den 23 september 2015

  Simon Alm
  gruppledare (SD) Uppsala kommunfullmäktige

 • SD Uppsala säger nej till chockhöjning av slamavgift

  Av SD Uppland den 24 september 2015
  0

  På kommunstyrelsemötet i Uppsala kommun den 16 september 2015 behandlades ett ärende om att chockhöja avgifterna för slamhämtning. Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget till beslut från den rödgröna majoriteten.

  En avgiftshöjning om cirka 30 procent är en chockhöjning som inte är rimlig. SD Uppsala förordar istället en indexhöjning med tre procent årligen, då det skulle leda till en mer följsam intäktsutveckling för denna verksamhet samtidigt som utdebiteringen blir mer förutsägbar för den enskilde medborgaren.

  – Denna fråga ska ses inte minst ur ett större perspektiv. Den rödgröna kommunledningen har konsekvent sedan man tillträdde för ett år sedan chockhöjt olika avgifter och taxor, något som slår hårt mot många kommuninvånare. Dessutom har man nu från majoriteten aviserat en skattechock för Uppsalaborna i sin presenterade budget, kommenterar SD Uppsalas gruppledare Simon Alm.