Sverigedemokraterna Uppsala

Välkommen till Sverigedemokraterna Uppsala!

Varmt välkommen till Sverigedemokraternas kommunförening i Uppsala kommun.

Simon Alm

Ordförande SD Uppsala

Postadress
Box 1932, 751 49 Uppsala
Skicka e-post till oss
Tel: 018-44 44 999

 • Lösenordsskyddad: Presentation till invandringsföreläsning

  Av linneabjuhr den 20 mars 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Invandringsföreläsning

  Av linneabjuhr den 20 mars 2017
  0

  Den 20 mars höll Simon Alm en föreläsning för Sverigedemokraterna Uppsala som handlade om statistik kring invandring.

 • SD säger nej till chockhöjning av parkeringsavgifter för personal på Akademiska

  Av linneabjuhr den 21 februari 2017
  0

  Onsdag den 15 februari lämnade Sverigedemokraternas regionråd Simon Alm in en motion till Uppsala regionfullmäktige, tidigare landstingsfullmäktige Uppsala län. I dagsläget kostar det för många anställda på akademiska sjukhuset hela 950 kr per månad i parkeringsavgifter. SD föreslog en sänkning till de tidigare avgiftsnivåerna på 450 kr.

  Motionen i sin helhet kan du läsa nedan och finns att ladda ned här.


  Motion om personalparkering vid Akademiska sjukhuset

  Landstinget i Uppsala län, numera Region Uppsala, genomförde i april 2016 en rad försämringar kopplat till parkering vid Akademiska sjukhuset. Personal med bil som transportmedel tillhörde dem som drabbades hårdast av försämringarna.

  Nedan följer en tabell som illustrerar avgiftsnivåerna för personal innan beslutet. Det kostade då 420 kr per månad för att få parkera vid sin arbetsplats.

  Vid fastighets- och servicenämndens sammanträde i april 2016 var den ursprungliga tanken att försämra enligt tabellen nedan. Det innebar att avgiften för personal att parkera vid Akademiska sjukhuset drygt skulle fördubblas från 420 kr till 950 kr per månad. I praktiken kan det ses som ett löneavdrag med 530 kronor netto.

  Inför sammanträdet framkom kraftig kritik från personal och fackförbund varför nämnden medgav några lättnader, bland annat att tidsintervallet för avgift skulle begränsas till 08.00-20.00. Månadskostnaden för personal med schemaläggning under dessa tider på dygnet har dock samma förhöjda månadskostnad för parkering som den i ursprungsförslaget i tabellen närmast ovan.

  Region Uppsala ska vara en attraktiv arbetsgivare, varför kraftiga avgiftsuttag för parkering inte ska vara riktade mot personalen.

  Med anledning av ovanstående yrkar Sverigedemokraterna

  • att återställa avgiftsnivåerna för personalparkering vid Akademiska sjukhuset till de rådande innan Fastighets- och servicenämndens beslut per 2016-04-20.

  Uppsala den 15 februari 2017

  Simon Alm

  Regionråd (SD) Region Uppsala

 • Lösenordsskyddad: Årsmöteshandlingar SD Uppsalas årsmöte 2017

  Av linneabjuhr den 21 januari 2017
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll:

 • Föreläsning med riksdagsledamot Runar Filper i Bålsta

  Av linneabjuhr den 18 januari 2017
  0

  Den 18 januari arrangerades en medlemsträff av SD Uppland som hölls i Håbo. Vi hade äran att få besök av riksdagsledamoten och partiets jaktpolitiske talesperson Runar Filper, som bjöd på en intressant föreläsning om jaktpolitik. Efteråt bjöds det på smörgåstårta.